Online event
Regular event
Event in BG

Старт БГ Подкаст: Епизод 18 "Добрата страна във всяка ситуация" с Татяна Миткова

Sep 15, 2020 14:00

to

Sep 15, 2020 15:00

EEST
Register

Останалите теми в разговора са:

Избор между кариера и старъп

Сформиране на съоснователския екип на ClaimCompass

Пътят до 500 Startups Акселератор

Предизвикателствата след завършването на акселераторската програма

Експерименти за растеж - Growth Hacking

Как ClaimCompass Реагира по време на Соvid?

... и още много други.

Event hosted by:

Upcoming events you might also like

Sep 22, 2020 14:00

EEST
Старт БГ Подкаст

За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Старт БГ Подкаст е за предприемчивите в България.
Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.

Read more

Sep 30, 2020 18:30

EEST
Django Bulgaria 5th 2020 meetup

Django Bulgaria is back. The first autumn season will be with Ivaylo Bachvarov, a full-stack developer, HackSoft's CTO, and Python Software Foundation's fellow.

Read more