Hybrid event
Event in BG

Сърдечна амилоидоза: мултимодален подход или всичко, което трябва да знаете?

Every

Wednesday

18:30

EEST

Nov 24, 2021 18:30

to

Nov 25, 2021 18:30

EEST
Register

Фондация по неинвазивна образна диагностика Ви кани да вземете участие във виртуален семинар, който ще се проведе онлайн на 24 и 25 ноември 2021 г. на тема:

„Сърдечна амилоидоза: мултимодален подход или всичко, което трябва да знаете?“

Линк за участие https://bit.ly/3mBwfY3

Трантеритинова амилоидоза (wtATTR) – е рядко заболяване, което обикновено засяга по-възрастни пациенти, предимно мъже над 60-годишна възраст, като в последните години се установява и при жени, но с около 10 години по-късна изява.

Понастоящем, изчислената честотата на разпространение на дивия тип ATTR амилоидоза е 2,8 случая на 10 000 за територията на Европейския съюз, но данните сочат, че честотата е значително подценена.

По данни на НСИ в България, за 2019 г., 28% от населението е на възраст над 60 г., като половото разпределение в тази група е 42% мъже към 58% жени, а имайки предвид, че пациентите със сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии са приблизително 141 000 за същата година – очаквания брой пациенти в страната е около 3 200.

В същото време заболяването не е добре познато сред медицинските специалисти, което води до липса на ранна диагностика и своевременно лечение.

Тъй като ATTR амилоидозата е прогресиращо и необратимо заболяване, ранната диагностика е от решаващо значение за започване на лечение. Идентифицирането на ATTR-CM е трудно и изисква специализирана клинична експертиза, както и диагностично тестване поради широкия спектър от клинични прояви, които могат да варират при пациентите и сходството на много от симптомите с тези на редица по-често срещани заболявания.

Трансторакалната ехокардиография е основен образен метод на изследване. Ехокардиографски промени при това заболяване включват: увеличена дебелина над 12 mm на ЛК и над 7 mm на дясната камера с повишена ехогенност на миокарда.

Линк за участие https://bit.ly/3mBwfY3

Форумът се провежда с образователен грант от:    

https://cmebg.com/wp-content/uploads/2021/07/Pfizer_Logo_Color_RGB-300x124.png


Event hosted by:

Upcoming events you might also like

Nov 3, 2020 14:00

EEST
Старт БГ Подкаст

За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Старт БГ Подкаст е за предприемчивите в България.
Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.

Read more

Nov 6, 2020 10:00

EEST
Радиоточка 2 с Васи Гошева

Подкастът на Точка 2 за soft skills изследователи.

Read more

Mar 13, 2021 11:00

EEST
АЗ СЪМ с Биляна Савова

АЗ СЪМ с Биляна Савова е дигитален формат, в който честно, страстно и практически ще се дискутират теми, свързани с опознаването на себе си.

Read more