Hybrid event
Event in BG

Сърдечна амилоидоза: мултимодален подход или всичко, което трябва да знаете?

Every

Wednesday

18:30

EEST

Nov 24, 2021 18:30

to

Nov 25, 2021 18:30

EEST
Register

Фондация по неинвазивна образна диагностика Ви кани да вземете участие във виртуален семинар, който ще се проведе онлайн на 24 и 25 ноември 2021 г. на тема:

„Сърдечна амилоидоза: мултимодален подход или всичко, което трябва да знаете?“

Линк за участие https://bit.ly/3mBwfY3

Трантеритинова амилоидоза (wtATTR) – е рядко заболяване, което обикновено засяга по-възрастни пациенти, предимно мъже над 60-годишна възраст, като в последните години се установява и при жени, но с около 10 години по-късна изява.

Понастоящем, изчислената честотата на разпространение на дивия тип ATTR амилоидоза е 2,8 случая на 10 000 за територията на Европейския съюз, но данните сочат, че честотата е значително подценена.

По данни на НСИ в България, за 2019 г., 28% от населението е на възраст над 60 г., като половото разпределение в тази група е 42% мъже към 58% жени, а имайки предвид, че пациентите със сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии са приблизително 141 000 за същата година – очаквания брой пациенти в страната е около 3 200.

В същото време заболяването не е добре познато сред медицинските специалисти, което води до липса на ранна диагностика и своевременно лечение.

Тъй като ATTR амилоидозата е прогресиращо и необратимо заболяване, ранната диагностика е от решаващо значение за започване на лечение. Идентифицирането на ATTR-CM е трудно и изисква специализирана клинична експертиза, както и диагностично тестване поради широкия спектър от клинични прояви, които могат да варират при пациентите и сходството на много от симптомите с тези на редица по-често срещани заболявания.

Трансторакалната ехокардиография е основен образен метод на изследване. Ехокардиографски промени при това заболяване включват: увеличена дебелина над 12 mm на ЛК и над 7 mm на дясната камера с повишена ехогенност на миокарда.

Линк за участие https://bit.ly/3mBwfY3

Форумът се провежда с образователен грант от:    

https://cmebg.com/wp-content/uploads/2021/07/Pfizer_Logo_Color_RGB-300x124.png


Event hosted by:

Upcoming events you might also like

EEST
BDG Monthly meeting

Bulgarian Design Group holds regular hybrid meetings in Launchee's studio, where they welcome interesting visitors from the design world and beyond.

Read more

EEST
DEV.BG Job Board Talks

Podcast about IT topics related to careers, technologies, news and more.

Read more
Upcoming

EEST
The New Parents Podcast

Тhe creators of the website "New Parents" established a podcast with experts in child education and development to discuss themes that are essential to all of us.Their goal with this endeavour is to make their message more accessible to their target audience.

Read more