Hybrid event
Event in BG

Предизборен дебат: Бъдещето на зелените закони

Every

Tuesday

18:30

EEST

Jun 15, 2021 18:30

to

Jun 15, 2021 20:30

EEST
Register

Отново предстоят избори и отново е време да попитаме политическите сили какви ангажименти за природата поемат.

Инициативата “Зелени закони” покани основните политически сили да се включат в предизборен дебат на тема "Бъдещето на зелените закони - 2".

Очакваме да чуем от тях какви политики предвиждат в областта на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Какво ще направят, за да спрат безконтролното презастрояване по морето и в планинските курорти?

Какво предвиждат по отношение на "Зелената сделка"?

Каква е позицията им спрямо замърсяващите индустрии?

Ще изпълнят ли ангажиментите на България по обявяването на защитените зони от Натура 2000?

Смятат ли да ограничат сечите в горите?

Имат ли намерение да предприемат нещо по въпроса със скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г.?

Какви мерки смятат да приложат на национално ниво за адаптация към промените в климата?

Как ще защитят от изравняване за "активна плажна площ", засипване с пътища и застрояване всички дюни в България?

За какво ще харчат парите от европейската програма за околна среда?

Водещ на събитието ще бъде журналистката Пролет Велкова от Дарик радио.

Регистрирайте се тук

------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

http://www.activecitizensfund.bg

Повече за работата ни можете да прочетете тук zelenizakoni.com


Event hosted by:

Upcoming events you might also like

calendar

EEST
BDG Monthly meeting

Bulgarian Design Group holds regular hybrid meetings in Launchee's studio, where they welcome interesting visitors from the design world and beyond.

Read more
calendar

EEST
DEV.BG Job Board Talks

Podcast about IT topics related to careers, technologies, news and more.

Read more
Upcoming
calendar

EEST
The New Parents Podcast

Тhe creators of the website "New Parents" established a podcast with experts in child education and development to discuss themes that are essential to all of us.Their goal with this endeavour is to make their message more accessible to their target audience.

Read more