Hybrid event
Event in BG

Предизборен дебат: Бъдещето на зелените закони

Every

Tuesday

18:30

EEST

Jun 15, 2021 18:30

to

Jun 15, 2021 20:30

EEST
Register

Отново предстоят избори и отново е време да попитаме политическите сили какви ангажименти за природата поемат.

Инициативата “Зелени закони” покани основните политически сили да се включат в предизборен дебат на тема "Бъдещето на зелените закони - 2".

Очакваме да чуем от тях какви политики предвиждат в областта на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Какво ще направят, за да спрат безконтролното презастрояване по морето и в планинските курорти?

Какво предвиждат по отношение на "Зелената сделка"?

Каква е позицията им спрямо замърсяващите индустрии?

Ще изпълнят ли ангажиментите на България по обявяването на защитените зони от Натура 2000?

Смятат ли да ограничат сечите в горите?

Имат ли намерение да предприемат нещо по въпроса със скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г.?

Какви мерки смятат да приложат на национално ниво за адаптация към промените в климата?

Как ще защитят от изравняване за "активна плажна площ", засипване с пътища и застрояване всички дюни в България?

За какво ще харчат парите от европейската програма за околна среда?

Водещ на събитието ще бъде журналистката Пролет Велкова от Дарик радио.

Регистрирайте се тук 

------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. activecitizensfund.bg

Повече за работата ни можете да прочетете тук zelenizakoni.com

Event hosted by:

Upcoming events you might also like

Nov 3, 2020 14:00

EEST
Старт БГ Подкаст

За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Старт БГ Подкаст е за предприемчивите в България.
Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.

Read more

Nov 6, 2020 10:00

EEST
Радиоточка 2 с Васи Гошева

Подкастът на Точка 2 за soft skills изследователи.

Read more

Mar 13, 2021 11:00

EEST
АЗ СЪМ с Биляна Савова

АЗ СЪМ с Биляна Савова е дигитален формат, в който честно, страстно и практически ще се дискутират теми, свързани с опознаването на себе си.

Read more