Hybrid event
Event in BG

От класната стая към образователни политики - заключителна конференция по проект FIERST

Every

Wednesday

13:00

EEST

Mar 24, 2021 13:00

to

Mar 24, 2021 17:00

EEST
Register

Как развиването на умения на 21 век и професионалните учещи се общности подкрепят включването на всеки ученик в образователния процес? Как да направим развиването на умения неразделна част от процеса на преподаване? Kак разпространението на добри практики да бъде по-ефективно? Какви са добрите практики, създадени от участниците в проекта? Отговорите на тези и други въпроси ще търсим с панелистите, участниците и гостите на заключителната конференция по проект FIERST.

По време на събитието ще представим резултатите и препоръките от проект "От иновации в приобщаващото образование към реално приложение" / From Inclusive Education to Real Scale Transfer - FIERST, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската Комисия и ще обсъдим как опитът от проекта може да бъде приложен на ниво образователна система и трансформиран в политики. Ще имате възможността да чуете гледните точки на експерти от Министерство на образованието и науката, представители на фондация "Заедно в час" и на училищата, участвали в проекта, експерти в сферата на приобщаващото образование.

Event hosted by:

Upcoming events you might also like

calendar

EEST
BDG Monthly meeting

Bulgarian Design Group holds regular hybrid meetings in Launchee's studio, where they welcome interesting visitors from the design world and beyond.

Read more
calendar

EEST
DEV.BG Job Board Talks

Podcast about IT topics related to careers, technologies, news and more.

Read more
Upcoming
calendar

EEST
The New Parents Podcast

Тhe creators of the website "New Parents" established a podcast with experts in child education and development to discuss themes that are essential to all of us.Their goal with this endeavour is to make their message more accessible to their target audience.

Read more