Hybrid event
Event in BG

От класната стая към образователни политики - заключителна конференция по проект FIERST

Every

Wednesday

13:00

EEST

Mar 24, 2021 13:00

to

Mar 24, 2021 17:00

EEST
Register

Как развиването на умения на 21 век и професионалните учещи се общности подкрепят включването на всеки ученик в образователния процес? Как да направим развиването на умения неразделна част от процеса на преподаване? Kак разпространението на добри практики да бъде по-ефективно? Какви са добрите практики, създадени от участниците в проекта? Отговорите на тези и други въпроси ще търсим с панелистите, участниците и гостите на заключителната конференция по проект FIERST.

По време на събитието ще представим резултатите и препоръките от проект "От иновации в приобщаващото образование към реално приложение" / From Inclusive Education to Real Scale Transfer - FIERST, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската Комисия и ще обсъдим как опитът от проекта може да бъде приложен на ниво образователна система и трансформиран в политики. Ще имате възможността да чуете гледните точки на експерти от Министерство на образованието и науката, представители на фондация "Заедно в час" и на училищата, участвали в проекта, експерти в сферата на приобщаващото образование.

Event hosted by:

Upcoming events you might also like

Nov 3, 2020 14:00

EEST
Старт БГ Подкаст

За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Старт БГ Подкаст е за предприемчивите в България.
Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.

Read more

Nov 6, 2020 10:00

EEST
Радиоточка 2 с Васи Гошева

Подкастът на Точка 2 за soft skills изследователи.

Read more

Mar 13, 2021 11:00

EEST
АЗ СЪМ с Биляна Савова

АЗ СЪМ с Биляна Савова е дигитален формат, в който честно, страстно и практически ще се дискутират теми, свързани с опознаването на себе си.

Read more