Hybrid event
Event in BG

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Every

Wednesday

11:00

EEST

Jun 15, 2022 11:00

to

Jun 15, 2022 12:00

EEST
Register

На 15 юни 2022 Коалиция за медийна грамотност представи резултатите от първото национално проучване на дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален етап в България. Проучването е осъществено в партньорство с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и с подкрепата на Фонд “Активни граждани” в рамките на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”.

Събитието беше открито от Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието, а в експертната дискусия участваха професор Нели Огнянова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Емануил Георгиев от Център за Безопасен интернет и Аксения Бонева, председател на Консултативния съвет по медийна грамотност към Министерството на културата.

Проучването е проведено сред 4300 ученици в цялата страна. Те отговаряха на въпроси в двата теста, които измерват когнитивните умения според европейската рамката DigComp 2.0.

Event hosted by:

Upcoming events you might also like

Nov 3, 2020 14:00

EEST
Старт БГ Подкаст

За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Старт БГ Подкаст е за предприемчивите в България.
Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.

Read more

Nov 6, 2020 10:00

EEST
Радиоточка 2 с Васи Гошева

Подкастът на Точка 2 за soft skills изследователи.

Read more

Mar 13, 2021 11:00

EEST
АЗ СЪМ с Биляна Савова

АЗ СЪМ с Биляна Савова е дигитален формат, в който честно, страстно и практически ще се дискутират теми, свързани с опознаването на себе си.

Read more