Hybrid event
Event in BG

11-та международна конференция по оловни акумулатори - LABAT’2021

Every

Tuesday

15:00

EEST

Jun 8, 2021 15:00

to

Jun 11, 2021 18:30

EEST
Register

LABAT’2021 ще събере онлайн учени, експерти и технолози в областта на оловните акумулатори, за да представят свои най-нови научни постижения, иновативни разработки и идеи за производство, експлоатация и рециклиране на оловни батерии, както и да обсъдят решения за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено развитието на оловните акумулатори в нашето съвремие. Четиридневната научна програма ще бъде обогатена и с промоции на нови индустриални продукти и услуги, представени от водещи фирми - участници във виртуалната изложба LABAT’2021.

Организатор на събитието: 

Секция „Електрохимия на оловните акумулатори“

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ 

Българска академия на науките


English:

LABAT'2021 will bring together scientists, experts and technologists in the field of lead-acid batteries to present their latest scientific achievements, innovative developments and ideas for lead-acid battery manufacture, operation or recycling as well as to discuss the challenges facing the advancement of lead-acid battery science and technology nowadays. The four-day scientific program will be enriched with promotions of new industrial products and services presented by leading companies - participants in the virtual exhibition LABAT’2021.LABAT’2021 Organizer: 

Lead-Acid Batteries Department

“Acad. Evgeni Budevski” Institute of Electrochemistry and Energy Systems

Bulgarian Academy of Sciences

Event hosted by:

Upcoming events you might also like

Nov 3, 2020 14:00

EEST
Старт БГ Подкаст

За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Старт БГ Подкаст е за предприемчивите в България.
Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.

Read more

Nov 6, 2020 10:00

EEST
Радиоточка 2 с Васи Гошева

Подкастът на Точка 2 за soft skills изследователи.

Read more

Mar 13, 2021 11:00

EEST
АЗ СЪМ с Биляна Савова

АЗ СЪМ с Биляна Савова е дигитален формат, в който честно, страстно и практически ще се дискутират теми, свързани с опознаването на себе си.

Read more